PACESS

PACESS, eller patient-centrerad utvärdering av patienters tillgång till journal via nätet, är ett 3-årigt forskningsprojekt med start 2017. Projektet finansieras av FORTE och forskare från Karolinska Institutet och Örebro universitet är drivande i studien.

I Sverige har vi en unik möjlighet att utforska hur eHälsa kan påverka och förändra vården. I denna studie vill vi utforska hur eHälsotjänster, i synnerhet patienters tillgång till sin journal via nätet, påverkar både vård och egenvård, och hur eHälsa kan användas för att ge patienter verktyg för att bli aktiva deltagare i både sin egen vård och i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Patienters tillgång till sin journal via nätet anses numer ofta som ett viktigt verktyg för patienters delaktighet och aktiva medverkan i sin vård, men vi vill utforska om och i så fall hur dessa e-tjänster faktiskt
påverkar vården. Är det patienter som redan är aktiva och delaktiga som läser journalen medan andra patienter inte får någon nytta av tjänsten? Vi kommer att ta reda på nyttan av tjänster som journalen via nätet, och hur utformning och användning av tjänsterna bör anpassas för att nå så många som möjligt.

För att öka nyttan av eHälsa krävs en fördjupad förståelse för hur införandet av eHälsotjänster påverkar roller, relationer och organisatoriska strukturer på mikro, meso och makro-nivåer i vården. Vi måste förstå hur framtida patienters nya krav på kommunikation och e-tjänster påverkar olika roller i vården och utformningen av framtidens hälso- och sjukvård. Därför är det övergripande syftet att utforska hur tillgång till information och nya eHälsolösningar påverkar patienter och vården.

2 arbetspaket är planerade:

  1. utvärdering av de journaltjänster för patienter som redan implementerats i svensk hälso- och
    sjukvård, och
  2. deltagande design av innovativa tjänster som möjliggör patienters aktiva deltagande och insyn i vården.

Genom hela projektet kommer vi att arbeta fram en teoretisk grund för att förstå och förklara hur implementering av eHälsotjänster påverkar vård och patienter på olika nivåer. Vidare kommer patientcentrerade kvalitetsindikatorer att skapas för att underlätta en unison värdering av införandeprocesser och eHälsotjänster som “Journalen”.Om PACESS bild

Projektledare: Maria Hägglund, Uppsala universitet

Medverkande forskare: Isabella Scandurra, Örebro universitet

PUBLIKATIONER

Moll J, Rexhepi H, Cajander Å, Grünloh C, Huvila I, Hägglund M, Myreteg G, Scandurra I, Åhlfeldt RM.  (2018). Patients’ experiences of accessing their electronic health records: National patient survey in Sweden. J Med Internet Res 2018;20(11):e278

Hägglund, M., Scandurra, I., (2017) A Socio-Technical Analysis of Patient Accessible Electronic Health Records. Stud Health Technol Inform. 2017;244:3-7.
PMID: 29039366

Hägglund, M., Scandurra, I. (2017) Patients’ Online Access to Electronic Health Records: Current Status and Experiences from the Implementation in Sweden. Stud Health Technol Inform. 2017;245:723-727.
PMID:29295193