Forskargrupper

Högskolan i Skövde, Forskningsgruppen informationssystem

Forskningsgruppen Informationssystem fokuserar på att använd IT-system för att lösa organisationer med information. Gruppen vill bidra till teori och praktik i utvecklingen av organisationer och informationssystem. Både organisatoriska och tekniska aspelter inkluders och målet är att uppnå informationssystem av hög kvalitet och vilka svararupp mot sina användares behov.

Forskningsgruppen har många års erfarenhet av forskning inom området hälsoinformatik med ett antal forskningsprojekt relaterat inom området. Forskningen har framförallt fokuserat på effektiv och säker informationshantering i vården med ett processorienterat synsätt över vårdgivargränserna. Patientperspektivet är starkt betonat. Gruppen har också bedrivit forskning mer generellt när det gäller utveckling och användning av informationssystem inom olika applikationsområden.

Deltagande medlemmar: Jesper Holgersson, Hanife Rexhepi och Rose-Mharie Åhlfeldt

Karolinska Institutet, Centrum för Hälsoinformatik (HIC)

HIC arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. Den behovsmotiverade forskningen inriktas på områdena ”patientcentrerade informationssystem” och ”beslutsstöd och beslutsfattande”, med e-hälsa för patienter som ett huvudområde. I projektet Mina vårdlföden medverkade HIC i utformning och utvärdering av nya nationella e-tjänster för patienter. Vi använder systematiskt kunskap om vårdprocesser, vårdens och omsorgens informationsflöden, patienters informations- och kommunikationsbehov, användbarhet och hälsoinformatikstandarder för att utveckla nya metoder och verktyg. Dessa utvärderas successivt för att skapa ny kunskap om hur e-hälsa bör utformas och införas för att skapa största möjliga nytta för både patienter och vårdpersonal. Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.

Deltagande medlem: Maria Hägglund

 

Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Forskningen vid institutionen (särskilt inom arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap) fokuserar sig på användning, organisering och hantering av information och handlingar. Den information och arkivvetenskapliga forskningsansatsen analyserar information och dokument i en större kontext och skapar förståelse om nya och gamla informationsinfrastrukturer och deras inverkan på människornas vardag och arbete och förutsättningar för dess effektivisering och förbättring både kvalitativt och kvantitativt från individuella, sociala och samhälleliga synvinklar.

Deltagande medlemmar: Isto Huvila

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen är en av de större inom Uppsala universitet med cirka 250 anställda. Här är det främst forskare inom området människa-datorinteraktion som deltar i projektet. Forskningen är starkt tvärvetenskaplig och kompetenserna innefattar bl.a. beteendevetenskap, datavetenskap, informationsteknik, pedagogik, etnografi, etik m.m. Vi arbetar med frågor som rör IT-användning i arbetslivet, inklusive design-, organisations- och arbetsmiljöfrågor. Användbarhet måste beaktas i alla delar av ett IT-systems tillkomst, vid kravställande, design, utveckling, införande och utvärdering. Vårt mål är att slå vakt om användbarhet och att göra datoranvändning nyttigare för verksamheten och enklare för användare. Vi arbetar främst i utvecklingsprojekt inom organisationer, myndigheter och industri, där vår roll är att säkerställa hög användbarhet genom en användarcentrerad utvecklingsprocess. Största delen av vårt arbete rör komplexa datorstöd för professionella användare och yrkesmässig användning. Vår forskning bedrivs inom en rad olika områden där forskningen inom hälso- och sjukvård har inkluderat områden såsom journalsystem, beslutsstöd, telemedicin, hemsjukvård och mobila datorstöd för vårdpersonal. Förutom inom vård- och omsorgsområdet arbetar vi med forskning inom processindustri, trafikstyrning och administrativa arbeten.

Deltagande medlemmar: Åsa Cajander, Thomas Lind, och Gunilla Myreteg

Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Ture Ålander Läkarpraktik

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har sammanlagt ca 170 anställda som arbetar vid institutionen. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 12 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vi bedriver undervisning på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Masterprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser.

Ture Ålander är disputerad allmänläkare och varit med sedan begynnelsen av SUSTAINS- projektet. Har forskat och publicerat artiklar inom medicinsk vetenskap främst funktionella tarmsjukdomar. Ture Ålander har på sin mottagning haft det s.k. Vårdkontot installerat där patienter under en period av 10 år haft tillgång över internet till sin primärvårdsjournal, vissa uppgifter ur sjukhusjournalen, samt en meddelandefunktion. Han har varit med om utvärderingar av Sustains- projektet 2003 och 2005 samt har opublicerade data att bearbeta. Han samarbetar med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Örebro universitet

Deltagande medlemmar: Isabella Scandurra och Gunnar Klein

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s