Forskare

Forskare DOME-konsortiet

Åsa Cajander
Docent i datavetenskap med inriktning
mot människa-datorinteraktion

Uppsala universitet
Informationsteknologi

Projektledare för DOME – Konsortiet
Projektledare WPC

Forskningsintressen:

 • IT och arbete
 • Sociotekniska system
 • Digital arbetsmiljö
 • Patient Empowement

Mats Daniels
Docent i datavetenskap
Uppsala universitet
Informationsteknologi

Ekonomiansvarig

Forskningsintressen:

 • Professionella kompetenser
 • Utbildning
 • Arbetsmiljö och IT
 • Patient Empowement

Gudbjörg Erlingsdóttir
Docent i företagsekonomi, inriktning mot organisation
Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för designvetenskaper

Delprojektledare WPB

Forskningsintressen:

 • Organisationsförändring och införande av nya idéer och reformer i hälso- och sjukvården
 • Professioner
 • Styrnings- och kontroll mekanismer och hur dessa påverkar professioner ”Active aging” och e-hälsa
 • Organisationsteori
 • Nyinstitutionell teori och översättningssociologi

Jesper Holgersson
Lektor i informationssystemutveckling
Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi

Forskningsintressen:

 • E-Government
 • Utveckling av offentliga e-tjänster
 • Användarmedverkan

Isto Huvila
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Uppsala universitet
Institutionen för ABM

Forskningsintressen:

 • Information management
 • Patienternas och vårdpersonalens informationsbeteende och -användning
 • Inverkan och användning av nya informationsinfrastrukturer
 • Hälsoinformation och e-hälsa

hagglund_maria

Maria Hägglund or blog

PhD in Medical Informatics
Director of studies for the global master programme in Health Informatics [http://ki.se/en/utbildning/5hi17-masters-programme-in-health-informatics]
Karolinska Institutet
Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Health Informatics Centre (HIC)

Forskningsintressen:

 • Patient empowerment
 • Användarcentrerad och deltagande design och utvärdering av e-hälsa
 • Patienter som partners i klinisk forskning
 • E-hälsostöd för egenmätningar
 • Patienters lärande och kunskapsinhämtning

Thomas Lind

Doktor i datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion
Uppsala universitet
Informationsteknologi

Forskningsintressen:

 • IT-relaterade förändringsprocesser i sociotekniska system
 • Användarcentrerad organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Innovationsspridning

Gunilla Myreteg
Lektor i företagsekonomi
Örebro universitet
Företagsekonomiska institutionen

Forskningsintressen:

 • Design and Use of IT for a variety of information purposes in organizations
 • Enterprise Systems/Enterprise Resource Planning Systems
 • Management Accounting and Management Information Systems
 • Management Reporting and Information Systems
 • Work Environment and IT
 • Work Roles, Professions, and IT

Hanife Rexhepi
Doktorand och adjunkt i Informationssystemutveckling
Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi

Forskningsintressen:

 • Processorienterad IT-utveckling
 • Healthcare Knowledge Management
 • Implementering av evidensbaserad praktik
 • Patient Empowerment
 • Vårdpersonalens, patienternas och anhörigas behov av information

christiane
Christiane Grünloh
Doktorand i människa-datorinteraktion
Kungliga Tekniska högskolan Skolan
för Datavetenskap och Kommunikation

Forskarassistent vid Cologne University of Applied Sciences, Tyskland, Institutionen för informatik
Institute of Informatics


Forskningsintressen:

 • Människa datorinteraktion
 • Användbarhet, user experience and value sensitive design
 • Hälsoinformatik och E-hälsa
 • Patient empowerment

Bengt Sandblad
Professor i människa-datorinteraktion
Uppsala universitet
Informationsteknologi

Forskningsintressen:

 • Människan i komplexa system
 • IT och användbarhet för professionella användare
 • IT och arbetsmiljö
 • Införandeprocesser för IT i arbetslivet
 • User interface design
 • Applications within different professional settings such as healthcare, traffic control, and administration

Isabella Scandurra
Doktor i medicinsk informatik, inriktning mot användbarhet
Örebro universitet
Handelhögskolan

Delprojektledare WPC

Forskningsintressen:

 • Utvecklingsprocesser med fokus på användaren
  • Användbarhet och eHälsa
  • Utvärdering av eHälsa
  • Interaktionsdesign med användarcentrerade metoder
 • Visualisering av komplex information i integrerade vårdmiljöer
 • Utveckling och utvärdering av arbetssituationsanpassade ehälsosystem och beslutsstöd för patientnära vårdarbete
 • ”Patient empowerment” med hjälp av digitala stöd till en obruten, ”smidig” vårdkedja
 • Utveckling av innovationer och innovationsprocesser/kunskapsdynamik med hjälp av aktivt deltagande från en ”kvadrupel helix” (näringsliv, offentlig sektor, forskning och användarna)

Rose-Mharie Åhlfeldt
Docent i datavetenskap, inriktning mot informationssäkerhet
Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi

Delprojektledare WPA

Forskningsintressen:

 • Patientsäkerhet och patientintegritet
 • Informationssäkerhet
 • Processorienterad IT-utveckling
 • Patient empowerment

Ture Ålander
Läkare, med dr, specialist i allmänmedicin
Ture Ålander Läkarpraktik
samt
Uppsala universitet
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Forskningsintressen:

 • IT i vården
 • Medicinsk tillämpning
 • Patientkommunikation
 • Patient empowerment

gunnar

Gunnar Klein
Professor Handelshögskolan
Örebro universitet
Forskningsintressen :

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s