DOME-konsortiet

DOME är ett konsortium där forskare från Karlstads universitet, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Örebro universitet ingår. Vi har forskat på patienters tillgång till sin journal sedan 2011, och forskarna i konsortiet ses fortfarande två gånger om året för att diskutera studier och forskning.

Syftet med DOME är att utifrån studier av e-hälsoprojekt bygga upp kunskap om införande och användning av e-hälsotjänster för patienter. DOME har samarbete med de parter som ingår i införandet av Journalen i Sverige. Man kan logga in på Journalen här.

Tidigare har DOME även haft samarbete internationellt genom SUSTAINS-projektet. SUSTAINS-projektet är ett EU-projekt där Landstinget i Uppsala Län (LUL) är koordinator för 16 parter i 11 länder.

Ett konkret mål med forskningen är att skapa bättre underlag för framtida införande av eHälsotjänster. Konsortiet strävar således efter att ta fram rekommendationer för införande av nya eller förbättrade e-hälsotjänster inom hälso- och sjukvården. Erfarenheter som görs inom DOME kommer att spridas genom alla för projektet tillgängliga kanaler.

Den kunskap vi vill ta fram med vår forskning gäller aspekter och frågeställningar kring införande av eHälsojtänster inom tre huvudområden. Dessa tre områden är utvecklade i mer detalj nedan:

WPA Patient och närstående

Inom detta workpackage fokuserar vi på patienten och dennes närståendes upplevda nytta av hälso- och sjukvården. Detta gäller inte enbart hälsoeffekter utan även aspekter som patientsäkerhet, tillgänglighet, ekonomi, effektivitet och integritet. Även aspekter kring patient empowerment kommer hanteras i detta WP. Forskningen syftar till att skapa kunskap kring en rad olika frågor relaterade till detta område.

WPB Professioner och management

I detta workpackage fokuserar vi på professioner och management i relation till e-hälsotjänster. Olika studier genomförs för att undersöka om och i så fall hur införandet av e-hälsotjänster skapar förändringar i relationen mellan olika professioner, relationer och kommunikation mellan professioner och patienter, relationer mellan profession och organisation/management, relationer mellan olika organisationer, hur dessa faktorer förändras över tid samt vilka önskemål professioner har om utveckling av framtida e-hälsoteknik.

WPC Utveckling och införande

Inom detta workpackage fokuserar vi på IT-utvecklingen och införandet av e-hälsotjänster. De flesta är ense om att kvaliteten på e-hälsosystem är helt central och att kvalitetsaspekter i form av t.ex. användbarhet, säkerhet och driftbarhet är viktiga. Trots detta innehåller många IT-projekt inte fungerande processer och metoder för att uppnå och säkerställa dessa kvaliteter. Detta workpackage fokuserar därför på förbättrade och fungerande verktyg/metoder/processer i IT-utveckling med fokus på att skapa och införa IT-system med hög kvalitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s